پویش كتابخوانی در رادیو ایران تمدید شد

پویش معرفی كتابخانه های شهرها و روستاهای مختلف ایران، به همت رادیو ایران تا دهم دی ماه تمدید شد.

1401/09/27
|
16:39
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، پویش كتابخوانی رادیو ایران از 21 آبان تا 25 آذر روز پژوهش ادامه داشت، ولی با توجه به استقبال مخاطبان این پویش تا دهم دی ماه تمدید شد.
در این پویش، رادیو ایران سه كتاب را در وبگاه خود قرار داده تا علاقه مندان بخشهایی از این كتاب ها را خوانش كنند و بسته صوتی آن را ارسال كنند.
برای آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو ایران می توانند به تارنمای رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه كنند.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع