صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هفته نیروی انتظامی را تبریک می گوییم

کثرت نیروهای پلیس در بعد از انقلاب و ضرورتهای ادغام این نیروها باعث شد تا در سال 1370 با تصمیم مجلس شورای اسلامی این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس ایران جزیی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبری معظم انقلاب قرار دارد.

مرتبط با این خبر

  • رادیو ایران را همراهی کنید

  • افتتاح رادیو ملاط در صبح جمعه با شما

  • آنچه در ایرانشهر می شنوید

  • افتتاح رادیو ملاط در صبح جمعه با شما

  • رویارویی با تیم بزرگ اسپانیا خود رخداد مهمی است

  • رادیو ایران نه تنها در زندگی مردم بلکه در خلوت انس آنها نیز حضور دارد

  • در بحث دارو، افزایش ناگهانی نخواهیم داشت

  • انحصاری بودن دلیل اصلی این نابسامانی ها است

  • علاقمندان موسیقی همراه رادیو ایران شوید

  • آنچه در فرهنگ مردم می شنوید