رنگین كمان همدلی در خوزستان

ایرانیاران از شهرهای مختلف ایران از حضور گسترده مردم جهت حمایت از مردم فلسطین به رادیو ایران ویژه برنامه «این خشم مقدس» گزارش می دهند.

1402/08/27
|
17:33
|

باغبانی، ایرانیار رادیو ایران در شهر اهواز گفت: امروز در همدلی و همراهی خوزستانی ها برای حمایت از كودكان بی پناه غزه شاهد حضور رنگین كمان اقوام مختلف بودیم
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع