مروری بر آثار «فلكی» در رادیو ایران

برنامه «پارسی‌گویان» پنج شنبه 9 آذر، مروری بر آثار «ابو النظام محمد فلكی شروانی» شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری دارد.

1402/09/09
|
08:17
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، سیده زهرا صالحی تهیه كننده برنامه «پارسی گویان» بیان كرد: در برنامه پنج شنبه 9 آذر، با حضور دكتر محمدجعفر محمد زاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی به بررسی اشعار «فلكی» خواهیم پرداخت.

وی ادامه داد: نام او به روایت اكثر تذكره‌نویسان محمد و لقبش نجم‌الدین یا افصح‌الدین می‌باشد و «فلكی» تخلصی است كه در اشعار او مكرر آمده و معاصرین هم به این نام او را خوانده‌اند. «فلكی» سخنگویی نغز و نازك‌خیال است و در حد ممكن از عبارات نامعمول احتراز كرده‌است. اشعار او تا حدی روان و از تكلفات ادبی بركنار و به رویه مسعود سعد نزدیك است. از اشعارش در حدود 1200 بیت پراكنده به‌جای مانده‌است. این اشعار، حتی در مواردی هم كه به مسایل علمی اشاره می‌شود، نسبتاً ساده است، چنان‌كه گویی تا حدی می‌خواسته از مسعود سعد پیروی كند؛ هرچند كه این سبك دیگر متروك شده بود.

صالحی افزود: دربخش دیگری از برنامه با حضور دكتر حامد صلاحی استاد دانشگاه پیرامون كتاب های درسی ادبیات فارسی كه چقدر موجب ترغیب دانش آموزان به سمت ادبیات و پاسداشت زبان فارسی می شود، گفت و گو خواهیم كرد.

گفتنی است «پارسی‌گویان» به تهیه كنندگی سیده زهرا صالحی و با حضور دكتر محمدجعفر محمدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی و اجرای حسن همایی پنجشنبه ها ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع