«ایران نگار» را از رادیو ایران بشنوید

مستند «ایران نگار» را روزهای یكشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو ایران بشنوید.

1402/11/08
|
13:21
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، شیرین بغدادی تهیه كننده مستند «ایران نگار» گفت: در این برنامه از نقاط مختلف ایران و رویدادهایی كه در آن اماكن و موقعیتها روی داده است، خواهیم گفت.

وی ادامه داد: هدف ما در«ایران نگار» آشنایی مخاطبان با ارزش معنوی این اماكن و اهمیت آنها در تاریخ است.

بغدادی افزود: از آنجا كه تصور هیچ رویدادی بدون در نظر گرفتن بعد مكان، ممكن نیست، ما بر آن شدیم تا این بار در «ایران نگار» به مكان اتفاق افتادن هر رویداد هم، نگاهی تازه داشته باشیم.

گفتنی است «ایران نگار» به تهیه كنندگی و پژوهشگری شیرین بغدادی و اجرای فاطمه میناخانی روز های یكشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع