صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه در برنامه رهاورد رادیو ایران توضیح می دهد

موضوع: حملات صرعی در نوزادان
کارشناس: دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه

مرتبط با این خبر

  • بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی/ همه ایران سرای من است

  • رادیو ایران و اولین مجموعه تخصصی گردشگری کودکان در ایران

  • موسم حج از رادیو ایران میزبان

  • ردپای حادثه در رادیو ایران

  • همه ایران سرای من است

  • جشن «آب پاشونکه» در رادیو ایران

  • مارها جانورانی بی آزار هستند

  • در حوزه دختران نوجوان؛ آثاری تولید نشده است

  • در حال حاضر بیشتر پژوهش ها به سمت نگهدارنده ها رفته است

  • زلزله اخیر تلفات جانی نداشته است