تابوت تالبوت

جنبش تحریم تنباکو، یا نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو (انحصار-مونوپل) در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت.

1397/10/18
|
12:46

به گزارش شبکه رادیویی ایران، ویژه برنامه «تابوت تالبوت» دربارۀ واقعه تحریم توتون و تنباکو در ایران به فتوای میرزای شیرازیست که سه شنبه 18 دی ماه از رادیو ایران پخش می شود.
ریحانه یزداندوست تهیه کننده این برنامه گفت: فتوای تاریخی آیت الله میرزا حسن شیرازی در تحریم تنباکو، توطئه ای را که به سال 1309 هجری قمری به دست ناصر الدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به مدت پنجاه سال به انگلیسی ها در حال شکل گرفته بود، در نطفه نابود کرد.
وی افزود: دکتر علی طهرابند و دکتر سلیمی پژوهشگر و محقق در خصوص تحریم توتون و تنباکو در ایران به فتوای میرزای شیرازی صحبت خواهند کرد.
گفتنی است این برنامه با اجرای خانم فاطمه حاتمی ساعت 14:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع