بوی ماه امتحان تا پارک ساعی رسید

خرداد ماه همیشه فصل امتحانات است. به همین مناسبت برنامه پارک ساعی پنج شنبه 23 خرداد به این موضوع می پردازد.

1398/03/22
|
10:59

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه پارک ساعی به مناسبت اواخر خرداد و فصل امتحانات به این مقوله می پردازد.
مهدی ساعی تهیه کننده این برنامه گفت: در بخش‌هایی از برنامه به موضوع امتحانات، نمره گرفتن از اساتید، تقلب در امتحانات و جزوه های شب امتحان خواهیم پرداخت.
وی افزود: همچنین در برنامه با حسن اسدی، بازیگر در مورد خاطرات امتحان گفت و گو خواهیم کرد.
گفتنی است پارک ساعی پنج شنبه ها بعد از خبر ساعت 19:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع