معرفی قائم مقام شبکه رادیویی ایران

با حکم دکتر محمد جعفر محمد زاده مدیر شبکه رادیویی ایران کاظم داداشی به عنوان قائم مقام مدیر شبکه معرفی و منصوب شد

1398/06/25
|
16:01

با حکم دکتر محمد جعفر محمد زاده مدیر شبکه رادیویی ایران کاظم داداشی به عنوان قائم مقام مدیر شبکه معرفی و منصوب شد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ کاظم داداشی پیشتر مدیریت پخش شبکه رادیویی ایران را بر عهده داشت و از این پس در کنار مدیر شبکه رادیویی ایران هدایت امور را بر عهده خواهد داشت.

دسترسی سریع