بزرگداشت حافظ در نفسی تازه کنیم

20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ است، به همین مناسبت برنامه نفسی تازه کنیم روز جمعه 19 مهر ماه به این موضوع می پردازد.

1398/07/17
|
11:54

ساجد قدوسیان تهیه کننده این برنامه گفت: با توجه به بزرگداشت روز حافظ با حضور استاد امیر نوری و استاد رشید کاکاوند در برنامه به بازخوانی اشعار حافظ و بررسی طنز در اشعار وی خواهیم پرداخت.
گفتنی است نفسی_تازهکنیم با اجرای حسن همایی جمعه ها در ماه صفر ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع