برگزاری انتخابات، مسئولیت اصلی ماست

استاندار تهران گفت: مسئولیت اصلی ما برگزاری انتخابات و بعد از آن نیز انتقال مدیریت است.

1400/03/19
|
12:41

به گزارش شبکه رادیویی ایران، انوشیروان محسنی بندپی در نشست معاونان هماهنگی امور عمرانی گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونا شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز رای گیری هم رعایت می‌شود تا مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.
انوشیروان محسنی بندپی درباره تایید صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر و روستا گفت: امروز فهرست داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیئت اجرایی و نظارت تأیید شده توسط فرمانداران ابلاغ می‌شود که با توجه به تبلیغات شورا‌های شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس از فردا آغاز خواهد شد.
وی گفت: در زمان تبلیغات تمام مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت و پایش می‌شود و جا‌هایی که لازم باشد تذکر داده می‌شود که خوشبختانه مردم تا امروز همراهی داشتند و
از موج چهارم عبور کردیم و به حالت پایدار می‌رسیم.
استاندار تهران افزود: در شعب اخذ رای نیز دستورالعمل‌های بهداشتی مشخص شده و ساعت رای گیری نیز 3 ساعت افزایش پیدا کرده است؛ انتخابات به جای ساعت 8 صبح از 7 صبح آغاز می‌شود و به جای 24 همان روز تا 2 بامداد روز بعد ادامه دارد.
محسنی بندپی گفت: 10 درصد به صندوق‌های اخذ رای اضافه شده و با توجه به مصوبه ستاد کرونا شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز رای گیری هم رعایت می‌شود تا مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.
ابلاغ فهرست داوطلبان تایید صلاحیت شده شورا‌های شهر توسط فرمانداران

استاندار تهران گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونا شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز رای گیری هم رعایت می‌شود تا مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.
محسنی بندپی در مورد تایید صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر اظهار داشت: از امروز فهرست داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیئت اجرایی و نظارت تأیید شده توسط فرمانداران ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات شورا‌های شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس از فردا آغاز می‌شود در مورد رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی افزود: در زمان تبلیغات تمام مصوبات ستاد ملی کرونا نظارت و پایش می‌شود و جا‌هایی که لازم باشد تذکر داده می‌شود که خوشبختانه مردم تا امروز همراهی داشتند که خوشبختانه از پیک چهارم عبور کردیم و به حالت پایدار می‌رسیم.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شعب اخذ رای نیز دستورالعمل‌های بهداشتی مشخص شده و ساعت رای گیری نیز 3 ساعت افزایش پیدا کرده که انتخابات به جای ساعت 8 صبح از 7 صبح آغاز و تا 2 بامداد ادامه دارد.
محسنی بندپی سپس گفت: 10 درصد به صندوق‌های اخذ رای اضافه شده و با توجه به مصوبه ستاد کرونا شرایط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز رای گیری هم رعایت می‌شود تا مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.
انتخاب شهرداران جدید با معیارهای علمی و تخصصی

استاندار تهران گفت: با انتخابات شوراهای شهر، شهرداران قبلی مستعفی تلقی می‌شوند و اعضای شوراها باید شهرداران را گزینش و به حوزه امور شهری معاونت های عمرانی معرفی کنند.
محسنی بندپی در ادامه دومین نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور اظهار داشت: انتخابات مهم ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، میاندوره ای خبرگان و میاندوره ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را داریم که وظیفه مهمی به عهده معاونت عمرانی است تا پس از انتخابات شورای شهر، انتخاب شهرداران انجام شود.
وی افزود: با انتخابات شوراهای شهر، شهرداران قبلی مستعفی تلقی می‌شوند و اعضای شوراها باید شهرداران را گزینش و به حوزه امور شهری معاونت های عمرانی ارجاع دهند.
استاندار تهران عنوان کرد: با توجه به وظایف خاصی که شهرداران بر عهده دارند، صلاحیت آنها به لحاظ علمی، تخصصی و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محسنی بندپی با بیان اینکه قوه و محور توسعه هر استانی در حوزه معاونت عمرانی تعریف می‌شود گفت: باید تا آخرین لحظه که در دولت تصدی داریم کارها برای توسعه، عمران و آبادی با دقت و کیفیت به پیش رود.

دسترسی سریع