واکسیناسیون عمومی تنها راه مقابله با کروناست

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: با تعطیلی کامل مشکلی را حل نخواهد شد

1400/05/16
|
12:16

به گزارش شبکه رادیویی ایران، نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران در گفت و گوی اختصاصی با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران به آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران کشور پرداخت و گفت: وضعیت شیوع کرونا در کشور این روزها به بدترین حالت ممکن خود رسیده و میزان آلودگی در سطح کشور به شدت وسیع شده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ظرفیت بیمارستان ها بیش از حد ظرفیت است و بیشتر آنها درگیر افزایش تخت های بستری موقت هستند.

دسترسی سریع