دولت در واردات واکسن کرونا، عزم جدی دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:طبق گفته وزیر بهداشت تا پایان بهمن سال جاری به پوشش 75 درصدی واکسیناسیون در کشور خواهیم رسید.

1400/06/07
|
10:17

به گزارش شبکه رادیویی ایران، محمدعلی محسنی بندپی رییس فراکسیون سلامت سالمندان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گوی اختصاصی با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران به وضعیت شیوع کرونا در کشور و واردات واکسن پرداخت و گفت: دولت در بحث واردات واکسن کرونا عزم جدی دارد و طبق گفته وزیر بهداشت تا پایان بهمن سال جاری به پوشش 75 درصدی واکسیناسیون در کشور نیز خواهیم رسید.

وی در ادامه افزود: تجربیات جهانی نشان داده است افراد واکسینه شده از ایمنی کافی برخوردار نیستند و از این رو نیاز است که شیوه نامه های بهداشتی به شکلی کامل رعایت شود.

این گفت و گو را می شنوید.

دسترسی سریع