گرامیداشت روز روستا و عشایر در «سبزینه» رادیو ایران

به مناسبت روز روستا و عشایر ،برنامه «سبزینه» از توسعه پایدار روستایی می گوید.

1400/07/15
|
08:25

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مریم بانو فطرتی تهیه کننده برنامه «سبزینه» گفت: همزمان با روز روستا و عشایر با حضور دکتر علی کیانی راد رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی به بررسی توسعه پایدار روستایی خواهیم پرداخت.
فطرتی افزود: همچنین بابک مغازه ای، مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کانون گردشگری روستایی کشور ازتوسعه گردشگری پایدار روستایی می گوید.
گفتنی است «سبزینه» با اجرای سیامک اشک ریز پنج شنبه ها ساعت 15:45 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع