پرچم ایران نماد اقتدار ایران است

گزارش علی رشیدی از میدان آزادی

1400/11/22
|
12:31
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «علی رشیدی» گزارشگر رادیو ایران به میان مردم رفته و با آنان درباره این حضور ملی صحبت كرده است.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع