اقتصاد سالم موانع موجود، روند تولید کتاب را در کشور سخت کرده است

نادر قدیانی از ناشران باسابقه کشورمان در برنامه «نمودار» گفت: کاغذی که قیمت دولتی آن 15٠ هزار تومان بوده، امروز با حذف و قطع کاغذ دولتی به 65٠ هزار تومان رسیده است.

1400/07/11
|
13:50

به گزارش اقتصاد سالم؛ نادر قدیانی کارشناس در حوزه کتاب و از ناشران باسابقه کشورمان در برنامه «نمودار» به بازار صنعت نشر و موانع موجود اشاره کرد و گفت: در طول سه سال گذشته صنعت نشر ایران وضعیت خوبی نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه کاغذی که قیمت دولتی آن 15٠ هزار تومان بوده امروز با حذف و قطع کاغذ دولتی به 65٠ هزار تومان رسیده است، افزود: مشکلات و مسائل به وجود آمده در صنعت نشر، روند تولید کتاب را سخت کرده است.
این فعال قدیمی حوزه بخش دیگر صحبت هایش را به وضعیت نشر در شرایط کرونا اختصاص داد و گفت: در دو سال اخیر شیوع ویروس کرونا و تورم، میل و علاقه مردم به مطالعه کتاب های و کودک و نوجوان را کاهش نداده و این استقبال رضایت بخش و مثبت بوده است.
برنامه« نمودار» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 1٠:2٠ از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع