صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ارتباط نسل جدید با ادبیات غنی و کهن ایران

شهاب شهرزاد کارشناس در برنامه «تالار آینه» درباره ضرورت پیوند نسل جدید با ادبیات غنی و کهن ایران توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.