صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جارچی برنامه طنز انتقادی اجتماعی است که امروز به موضوع گرانی سکه می پردازد

جارچی با اجرای علیرضا جاوید نیا و نسیم رفیعی شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:10 از رادیو ایران پخش می شود.