نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خریداری ایتترنتی كتاب شرایط برای كتابفروشی ها سخت كرده است

مدیر داخلی كتابفروشی نمایشگاه كتاب كودك گفت: كتابفروشی ها به دلیل داشتن هزینه های جانبی توان مقابله با تخفیف هایی كه ناشران ارائه میدهند را ندارند.

1401/03/23
|
15:43
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، نیلوفر انوریه مدیر داخلی كتابفروشی نمایشگاه كتاب كودك در برنامه «نمودار» درباره تعطیلی این كتابفروشی گفت: كتابفروشی نمایشگاه كتاب كودك به دلیل مسائل اقتصادی و دلسردی از فضای بازار تصمیم به تعطیلی گرفته است.

وی در ادامه ورود ناشران به تك فروشی را یكی از عوامل مهم این تعطیلی دانست و افزود: ناشران و مراكز كتابفروشی كه باید هم راستا و همسو یكدیگر باشند امروز رقیب همدیگر شده اند.

مدیر داخلی كتابفروشی نمایشگاه كتاب كودك با اشاره به اینكه خریداری كتاب به شكل مجازی شرایط سختی را برای كتابفروشی ها به وجود آورده است، گفت: ناشران تخفیف هایی خوبی به مخاطبان ارائه می دهند كتابفروشی ها به دلیل داشتن هزینه های جانبی توان مقابله با این تخفیف ها را ندارند.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 به تهیه كنندگی عاطفه بنایی و راضیه حسینعلی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار