نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

ساختار اقتصاد ایران بر پایه مصرف نهاده ها بنیان شده است

معاون راهبری بهره‌وری گفت: اقتصاد كشور برای رفتن به سمت دانش و نوآوری نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های جدی است، در دولت سیزدهم این زمینه سازی ها صورت گرفته است.

1402/03/01
|
14:51
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بهروز محمودی معاون راهبری بهره‌وری در برنامه نمودار درباره وضعیت بهره وری در كشور گفت: كشورمان ایران در چند سال اخیر هر چند در انتقال بهره وری و رشد اقتصادی روند رو به رشد خوبی داشته است اما طی سه سال گذشته روند بلند مدت بهره وری در كشور همچنان روند امیدوار كننده ای نیست.

وی در ادامه با بیان اینكه ساختار اقتصاد ایران بر پایه مصرف نهاده ها بنیان شده است، گفت: اقتصاد كشور برای رفتن به سمت دانش و نوآوری نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های جدی است، در دولت سیزدهم این زمینه سازی ها صورت گرفته است.

معاون راهبری بهره‌وری خاطر نشان كرد: با آنكه طی دو سال گذشته رشد مورد انتظار در حوزه بهره وری كه در قانون ششم توسعه آمده، جبران شده است اما در میانگین برنامه ششم همچنان با هدف گذاری اولیه فاصله دارد.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار