نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

یك جرقه كوچك كل سرمایه ملی را از میان خواهد برد

مدیر كل بازرسی كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی گفت: منابع مالی را شاید بتوان جبران كرد اما منابع معنوی هرگز جبران نخواهد شد.

1402/06/21
|
17:15
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، احمدرضا پرنده مدیر كل بازرسی كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در برنامه نمودار به ایمنی كارگاه ها و وضعیت نظارت بر آنها پرداخت و گفت: قوانین ایمنی در محیط های كار، هدفش حفاظت از نیروی انسانی و صاحبان سرمایه است.

وی در ادامه افزود: در مجتمع و محیط های بزرگ اگر قوانین ایمنی رعایت نشود، یك جرقه كوچك می تواند كل مجموعه و سرمایه های ملی را از ببن ببرد.

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه منابع مالی را شاید بتوان جبران كرد اما منابع معنوی هرگز جبران نخواهد شد؛ گفت: با استناد ماده 95 قانون كار مسئولیت اجرای ایمنی در كارگاه ها بر عهده كارفرمایان است كارفرمایان طبق ماده 85 موظفندآیین هایی كه وزارت كار در حوزه حفاظت و ایمنی تببین می كند را اجرا نماید.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار