نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خودروهای دپوی شده تاییدیه سازمان استاندارد را اخذ كرده اند

معاون ارزیابی و انطباق خدمات و راهبری كیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: اینكه به این خودروها چرا ترخیص داده نمی شود به دلیل اختلاف نظر گمرك و صاحب كالا در ارزش گذاری هاست.

1402/06/29
|
09:33
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ صادق معاون ارزیابی و انطباق خدمات و راهبری كیفیت سازمان ملی استاندارد در برنامه نمودار از دپوی 200 هزار باتری در گمركات كشور خبر داد و گفت: سازمان استاندارد در دوره جدید نگاهی تازه ای به مقوله ارزیابی و انطباق خودروهای وارداتی دارد و بازنگری خود را براساس دانش تخصصی روز انجام داده است.

وی در ادامه با بیان اینكه خودروهای دپوی شده در گمرك تاییدیه سازمان استاندارد را اخذ كرده اند، گفت: اینكه به این خودروها چرا ترخیص داده نمی شود به دلیل اختلاف نظر گمرك و صاحب كالا در ارزش گذاری هاست.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار