نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

انسان رفتار مهربانانه ای با جنگل ندارد

معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور گفت: طرح كاشت یك میلیارد درخت در بوستان خانواده یك طرح 10 ساله ای است كه از سال 1403 اجرایی خواهد شد.

1402/08/17
|
15:46
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، نقی شعبانیان، معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور از طرح كاشت یك میلیارد درخت در بوستان خانواده صحبت كرد و گفت: با آنكه جنگل ها نفش مهمی در كاهش آلودگی آب و هوا و حفظ خاك دارند اما انسان رفتار مهربانانه ای با آن ندارد و آمار تخریب درختان و جنگل ها در دنیا بسیار نگران كننده و ترسناك است.

وی در ادامه با بیان اینكه 4 میلیارد هكتار جنگل در دنیا مورد كم توجهی قرار گرفته است؛ گفت: هر چند ایران به لحاظ كمی و كیفی جزو كشورهای كم جنگل دنیاست اما از نظر اكولوژیكی، قدمت، تنوع و زیبایی بسیار با اهمیت است.

معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور گفت: طرح كاشت یك میلیارد درخت در بوستان خانواده یك طرح 10 ساله ای است كه از سال 1403 اجرایی خواهد شد.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار