نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مهمان نمودار می شود

به گزارش شبکه رادیویی ایران،نوسانات قیمت ارز بر قیمت دارو و تحهیزات پزشکی تاثیر گزار بوده است.

1397/07/15
|
14:16

به گزارش شبکه رادیویی ایران،نوسانات قیمت ارز بر قیمت دارو و تحهیزات پزشکی تاثیر گزار بوده است.
در ههمین راستا نمودار 16 مهر با حضور دکتر محمد عبده زاده مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به مشکلات صنعت دارو سازی می پردازد.
راضیه حسینعلی تهیه کننده برنامه نمودار گفت: صنعت داروسازی ما با مشکلاتی مواجه است و در این بین ، ایرانیان ٤برابر استاندارد جهانی دارو مصرف می کنند. این در حالی است که این روزها نوسانات قیمت ارز بر روی دارو وتجهیزات پزشکی تاثیر به سزایی گذاشته است.
برنامه نمودار از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 با اجرای ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار