نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

امسال 6 هزار برنامه آموزشی برای خانواده ها در جهت شناخت مواد مخدر داشتیم

معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر در نمودار رادیو ایران گفت : امسال 6 هزار برنامه آموزشی برای خانواده در جهت شناخت مواد مخدر داشتیم.

1397/07/16
|
11:26

معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر در نمودار رادیو ایران گفت : امسال 6 هزار برنامه آموزشی برای خانواده در جهت شناخت مواد مخدر داشتیم.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ سرهنگ مهدی بهرامی در برنامه نمودار رادیو ایران و در هفته نیروی انتظامی تصریح کرد : نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، اقداماتی داشته و در امسال یک میلیون و 700 هزار برنامه آموزشی برای خانواده ها داشتیم.
سرهنگ بهرامی همچنین خاطرنشان کرد : 60 تا 70 درصد خانواده ها نسبت به پیامدهای مواد مخدر صنعتی آگاهی ندارند و این یکی از دستور کارهای معاونت اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای آگاهی بخشی است.

دسترسی سریع
نمودار