نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

وجود ناهماهنگی های دولتی در مدیریت بازار

دکتر قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در برنامه نمودار رادیو ایران گفت : بزرگترین اتحادیه صنفی کشور به حاشیه رانده شده است و به هیچ وجه با ما مشورت نمی شود.

1397/12/22
|
10:43

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در برنامه نمودار رادیو ایران درباره افزایش قیمت ها در بازار گفت : تمام شواهد در بازار درست است اما مشکل این است که چه باید کرد و من معتقدم کار دست کاردان نیست.
وی در ادامه افزود : اگر از ما در جلسات دولت دعوت شود که مدیریت صحیح در بازار صورت گیرد حتما تغییراتی ایجاد می شود اما تصمیمات همیشه از بالا به پایین است.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاوری بخشنامه به وزیر صنعت میدهد که مدیریت واردات به درستی صورت گیرد، تصریح کرد : تحت این شرایط به نظر می رسد ناهماهنگی های زیاد است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین یادآور شد : بزرگترین اتحادیه صنفی کشور به حاشیه رانده شده است و به هیچ وجه با ما مشورت نمی شود.
حسنی با اشاره به اینکه ما با ارز دولتی مخالفیم ، خاطرنشان کرد : از دولت می خواهیم ارز 4200 تومان ندهد و اجازه دهد رقابت در بازار ایجاد شود.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.
این بخش را می شنویم :

دسترسی سریع
نمودار