نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

امروز شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم

نائب رییس کمیسیون کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر فضای کسب و کار سالم شود، ضمن جذب سرمایه گذار داخلی زمینه و بستر برای سرمایه گذار داخلی نیز فراهم می شود.

1398/03/19
|
15:07

قدیر قیافه نائب رییس کمیسیون کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران به بحث سرمایه گذاری پرداخت و با بیان اینکه هیچ توسعه ای بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، گفت: برای جذب سرمایه گذاری لازم است دولت ها امکانات نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم سازند.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز به جای آنکه برای خرید ملک و سایر حوزه ها شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم، باید سرمایه گذار داخلی را مورد حمایت خود قرار دهیم، افزود: محیط و فضای کسب و کار ناسالم و تحریم ظالمانه علیه ایران، عامل و علت مهم در بروز این اتفاقات هستند.
نائب رییس کمیسیون کنفدراسیون صادرات ایران خاطر نشان کرد: اگر فضای کسب و کار سالم شود، ضمن جذب سرمایه گذار داخلی زمینه و بستر برای سرمایه گذار داخلی نیز فراهم می شود.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
نمودار