نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

ساختار نظام مالیاتی ایران دچار نوعی سردرگمی شده است

«رضا وفایی یگانه» مدیر اقتصادی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در اصلاح نظام مالیاتی کشور هدف ها باید تعیین و مشخص شود.

1398/09/06
|
08:27

به گزارش شبکه رادیویی ایران، «رضا وفایی یگانه» مدیر اقتصادی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با برنامه «نمودار» به بحث اصلاح نظام مالیاتی کشور با رویکرد کارآمدی معافیت ها و مقابله با فرار مالیاتی پرداخت و گفت: در اصلاح نظام مالیاتی کشور هدف ها باید تعیین و مشخص شود؛ به نظر می رسد ساختار نظام مالیاتی ایران دچار نوعی سردرگمی شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئول و عهده دار اصلاح نظام مالیاتی کشور است، افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی که وظیفه هماهنگ سازی تصمیمات اقتصادی کشور را بر عهده دارد و باید در بحث اصلاح نظام مالیاتی هماهنگی های لازم را میان هدف ها و تصمیم ها ایجاد کند.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار