نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

سخنگوی شركت ملی گاز در گفت و گو با رادیو ایران: مردم با تغییر رفتار خود در مدیریت مصرف گاز بکوشند

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت:شرکت ملی گاز امسال برای 25 درصد مشترکین پرمصرف جرائم سنگینی قرار داده است این جرائم از اول آذر اعمال می شود.

1400/09/03
|
13:32

به گزارش شبکه رادیویی ایران، عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز در برنامه نمودار رادیو ایران درباره وضعیت مصرف گاز در کشور گفت: در شب گذشته میزان مصرف گاز در کشور به 510 میلیون متر مکعب رسید این میزان در مقایسه با دو شب قبل، قدری کمتر شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم مدیریت مصرف بهینه گاز را در دستور کار خود قرار داده اند، افزود: امسال نسبت به سال 99، به طور میانگین روزانه 90 میلیون مترمکعب افزایش مصرف داشته ایم از این رو نیاز است مردم با تغییر رفتار خود در مدیریت مصرف بکوشند.

سخنگوی شرکت ملی گاز خاطر در بخش دیگر نشان کرد: مردم با پوشیدن لباس گرم، تنظیم درجه دمای خانه و بستن پنجره ها می توانند تا حدی در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

سخنگوی شرکت ملی گاز یادآور شد: شرکت ملی گاز امسال برای 25 درصد مشترکین پرمصرف جرائم سنگینی قرار داده است این جرائم از اول آذر اعمال می شود.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار