نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بازپرداخت وام ازدواج به 10 سال خواهد رسید

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:مجلس برای هر یک از همسران 150 میلیون تومان وام در نظر گرفته است

1400/10/15
|
14:38

به گزارش شبکه رادیویی ایران، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه نمودار درباره جزئیات طرح افزایش وام ازدواج گفت: از آنجا که دولت در بودجه سال 1401 برای وام ازدواج ردیف خاصی لحاظ نکرده بود کمیسیون اجتماعی مجلس برای این موضوع، ردیف مستقلی مصوب کرده و در قالب مصوبه تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده است.

وی در ادامه در پاسخ مجلس برای وام ازدواج چه رقمی را در نظر گرفته است؟ گفت: مجلس برای هر یک از همسران 150 میلیون تومان وام در نظر گرفته است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور بازپرداخت وام نیز از 7 سال به 10 سال رسیده است.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار