خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

رفتارهای اشتباه را به تمام زندگی تعمیم ندهیم

روانشناس و مشاور خانواده گفت:برخی اتفافات در زندگی از اشتباهات انسان ناشی می شود افراد این اتقاقات را نباید به کل زندگی خود تعمیم دهند.

1400/11/23
|
15:54

به کزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر حمیدرضا بابامرادی روانشناس و مشاور خانواده در برنامه خانه و خانواده به بحث درباره خطای شناختی تعمیم افراطی گفت: اینکه افراد گاهی نتیجه گیری در مورد یک موضوع خاص را به همه جوانب زندگی تعمیم میدهند و ان را یک اصل تلقی می کنند رفتاری کاملا نادرست و اشتباه است.

وی در ادامه افزود: دو نوع تفکر مبالغه آمیز وجود دارد یک نوع آن مربوط طرز فکر هر فرد به خود است و نوع دیگر طرز تفکر خود فرد به دیگری است.

روانشناس و مشاور خانواده خاطر نشان کرد:برخی اتفافات در زندگی از اشتباهات انسان ناشی می شود افراد این اتقاقات را نباید به کل زندگی خود تعمیم دهند.

برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
خانه و خانواده