خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

از ویژگی های عشق سازنده در «خانه و خانواده» بشنوید

برنامه «خانه و خانواده» یكشنبه اول اسفند با حضور دكتر سارا هاشمی، روانشناس، از ویژگی های عشق سازنده می گوید.

1400/11/30
|
13:28
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، متین السادات فیروزی تهیه كننده این هفته برنامه «خانه و خانواده» گفت: در ادامه مباحث آمادگی پیش از ازدواج در برنامه ، یكشنبه اول اسفند درباره تشخیص علاقه و عشق سازنده و مثبت و راه های تشخیص علاقه های ناپایدار و بی سرانجام با حضور دكتر سارا هاشمی، روانشناس گفت و گو خواهیم كرد.
همچنین از راه كارهای حفظ، دوام و افزایش علاقه و عشق در طول زندگی مشترك خواهیم گفت.
«خانه و خانواده» را از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 از رادیو ایران بشنوید
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
خانه و خانواده