بحث روز چهارشنبه از ساعت 11:45 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بررسی سیاست گذاری های دولت در حوزه آرد و نان

برنامه «بحث روز» چهارشنبه 21 اردیبهشت، با حضور کارشناسان به بررسی سیاست گذاری های دولت در حوزه آرد و نان می پردازد.

1401/02/21
|
10:05

به گزارش شبکه رادیویی ایران، در شرایطی که قیمت گندم و فرآورده های آن طی روزهای گذشته در داخل و بازارهای جهانی با نوسان مواجه بوده است، دولت سیاست هایی در جهت مدیریت این چرخه اتخاذ کرده است.
فاطمه عبدالوند تهیه کننده برنامه «بحث روز» بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، گرانی نان و فرآورده های آردی را ناشی از پس لرزه های جنگ اوکراین می دانند، برخی دیگر این مشکل را در داخل کشور و محصول متغیرهای دیگری می دانند.
وی ادامه داد: برنامه «بحث روز» چهارشنبه 21 اردیبهشت، با حضور مهندس امیر یوسفی، کارشناس اقتصاد و کشاورزی ودکتر ابوالفضل حسینی، دبیر ستاد جهش تولید به موضوع یارانه نان و چگونگی برقراری عدالت در قوت غالب مردم در ابعاد داخلی و نیز وضعیت بازار جهانی گندم و تاثیر آن بر سفره ایرانی و سیاست های دولت می پردازد.
«بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه ها ساعت 11:40 از رادیو ایران پخش می شود.
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
بحث روز