بحث روز چهارشنبه از ساعت 11:45 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بررسی سیاست گذاری های دولت در حوزه آرد و نان

برنامه «بحث روز» چهارشنبه 21 اردیبهشت، با حضور كارشناسان به بررسی سیاست گذاری های دولت در حوزه آرد و نان می پردازد.

1401/02/21
|
10:05
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، در شرایطی كه قیمت گندم و فرآورده های آن طی روزهای گذشته در داخل و بازارهای جهانی با نوسان مواجه بوده است، دولت سیاست هایی در جهت مدیریت این چرخه اتخاذ كرده است.
فاطمه عبدالوند تهیه كننده برنامه «بحث روز» بیان كرد: در شرایطی كه بسیاری از كارشناسان، گرانی نان و فرآورده های آردی را ناشی از پس لرزه های جنگ اوكراین می دانند، برخی دیگر این مشكل را در داخل كشور و محصول متغیرهای دیگری می دانند.
وی ادامه داد: برنامه «بحث روز» چهارشنبه 21 اردیبهشت، با حضور مهندس امیر یوسفی، كارشناس اقتصاد و كشاورزی ودكتر ابوالفضل حسینی، دبیر ستاد جهش تولید به موضوع یارانه نان و چگونگی برقراری عدالت در قوت غالب مردم در ابعاد داخلی و نیز وضعیت بازار جهانی گندم و تاثیر آن بر سفره ایرانی و سیاست های دولت می پردازد.
«بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه ها ساعت 11:40 از رادیو ایران پخش می شود.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
بحث روز