بحث روز چهارشنبه از ساعت 11:55 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

بحث روز

اداره کشور بدون نفت

برنامه امروز بحث روز گروه سیاسی رادیو ایران، چهارشنبه 23 مرداد به موضوع بررسی نقش مالیات ها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت با حضور کارشناسان و مسئولان اداره کل امور مالیاتی تهران می پردازد.

1398/05/23
|
09:54

به گزارش روابط عمومی رادیو ایران،مالیات ها به عنوان معمولی ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد.
مالیات، نقش بسزایی در تامین هزینه های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد; از این رو، یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تکیه مخارج دولت بر مالیات ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
همین موضوع بهانه ای شد تا برنامه بحث روز با حضور دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون امور حسابرسی و مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان تهران و دکتر سید محمدرضا حسینی؛ کارشناس و پژوهشگراقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز دکتر سعید توتون چی ، مدیر کل پژوهش و برنامه ریزی امور مالیاتی کشور به بررسی نقش و چگونگی جایگزینی مالیات ها به عنوان یکی ازابزارها و راهبرد های کاهش وابستگی کشور به بودجه نفت بپردازد .
مخاطبان این برنامه می توانند از طریق شماره 30000900 نظرات خود را در این خصوص با دست اندرکاران مطرح کنند.
گفتنی است برنامه بحث روز هر چهارشنبه از ساعت 11:55 تا به صورت زنده تقدیم می شود .

دسترسی سریع
بحث روز