بحث روز چهارشنبه از ساعت 11:45 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

دوره جدید دیپلماسی در بوته نقد «بحث روز»رادیو ایران

برنامه «بحث روز»، رویکردهای جدید دیپلماسی در دولت سیزدهم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

1400/07/07
|
10:05

به گزارش شبکه رادیویی ایران، میثم پور اعظم تهیه کننده برنامه «بحث روز» گفت:با حضور دکتر ابوالفضل ظهره‌وند؛ سفیر پیشین ایران در افغانستان و ایتالیا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، موضوع رویکردهای نوین در سیاست خارجی در دولت یازدهم را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: آخرین تحولات در عرصه دیپلماسی بین المللی؛ عضویت ایران در پیمان شانگهای؛ توجه ویژه به کشورهای منطقه و نیز رویکردهای جدید در موضوع برجام و مذاکرات پیرامون آن از مهمترین محورهای برنامه این هفته خواهد بود.
پوراعظم تصریح کرد: برنامه «بحث روز» در نیمه دوم سال هر چهارشنبه ساعت 12:40 تا با اجرای دکتر محمدرضا قربانی تقدیم حضور مخاطبان ارجمند رادیو ایران می‌گردد.

دسترسی سریع
بحث روز