سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

با کارگروه حفاظت کیفی ، از رود دز حفاظت می کنیم

رئیس اداره محیط زیست دزفول در برنامه «سیاره آبی» رادیو ایران گفت

1397/08/27
|
09:11

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ «مهندس چینی گر» رئیس اداره محیط زیست دزفول در برنامه «سیاره آبی» رادیو ایران درباره وضعیت رود دز در استان خوزستان گفت : رودخانه دز با توجه به نقش کلیدی که در استان خوزستان دارد، یک سری عوامل تهدیدش می کند از جمله برداشت های متعدد برای کشاورزی و ورود عوامل آلاینده و صید غیرمجاز.
وی در ادامه افزود : وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد حاکمیتی، نظارت است و کار را در چند بخش تقسیم کردند و کنترل های مستمر و پایش داریم.
مهندس چینی گر همچنین گفت : ما با عوامل آلاینده محیط زیست از طریق ارجاع به مرجع قضایی برخورد می کنیم و کارگروه حفاظت کیفی دز هم از جمله اقدامات سازمان محیط زیست استان خوزستان است.
و/م

دسترسی سریع
سیاره آبی