سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

باید از گونه های مناسب و سازگار به جای چمن کاری استفاده شود

مهندس علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان فضای سبز شهر تهران در برنامه سیاره آبی

1397/09/28
|
07:02

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ مهندس علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان فضای سبز شهر تهران در برنامه سیاره آبی رادیو ایران درباره ممنوعیت کاشت چمن گفت : طی سالهای اخیر با توجه به محدودیت منابع آبی، از توسعه چمن کاری به شدت جلوگیری شده است.
وی در ادامه افزود : سطوح چمن کاری ما محدود به بوستان ها و میادین اصلی است تا پس زمینه ای برای کاهش درختان باشد.
مختاری مدیر عامل سازمان فضای سبز شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد : دستور اکید داده شده که از گونه های مناسب و سازگار جایگزین جمن شوند.

دسترسی سریع
سیاره آبی