سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

روز ملی یوزپلنگ ایرانی، در «سیاره آبی»

برنامه «سیاره آبی» دوشنبه نهم شهریور در روز ملی یوزپلنگ ایرانی از اهمیت این گونه ارزشمند می گوید.

1400/06/09
|
10:49

به گزارش شبکه رادیویی ایران، روز ِنهم شهریورماه یادروزِ آسیب دیدنِ گروهی از یوزهای ایرانی در شهرستانِ بافق، روزِ ملیِ یوزپلنگ ایرانی نام‌گرفته‌است.
از همین رو برنامه «سیاره آبی» با مرتضی اسلامی یکی از موسسان انجمن یوز ایرانی از ویژگی ها و مخاطرات یوز گفت و گو می کند،
همچنین در بخشی دیگری از برنامه هنرمندان نسبت به حفظ این گونه ارزشمند و شنوندگان نوجوان برنامه از علاقمندی خود نسبت به یوز ایرانی می گویند.
«سیاره آبی» به تهیه کنندگی سیما پاتیمار و اجرای فاطمه مینا خانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
سیاره آبی