جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

جابجایی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران امید را در مردم زنده می کند

کمال اکبری کارشناس مسائل سیاسی گفت: حکم تنفیذ رییس جمهور تا زمانی که در جهت موازین و قوانین کشور حرکت کند معتبر است و هر گونه انحراف از اصول، تنفیذ را فاقد اعتبار می کند.

1400/05/13
|
11:23

به گزارش شبکه رادیویی ایران، کمال اکبری کارشناس مسائل سیاسی به اهمیت مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی رییس جمهور منتخب مردم پس از تایید و امضای حاکم اسلامی در مراسم تنفید مشروعیت پیدا می کند و به طور رسمی اختیارات بخش اجرایی کشور را بر عهده می گیرد.

وی اضافه کرد: حکم تنفیذ رییس جمهور تا زمانی که در جهت موازین و قوانین کشور حرکت کند معتبر است و هر گونه انحراف از اصول، تنفیذ را فاقد اعتبار می کند

برنامه جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان سیاست