جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه در گفت و گو با رادیو ایران: در سند تحول قوه قضاییه؛ به منابع انسانی تاکید ویژه ای شده است

قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت:تحول در نظام جذب و نخبه گزینی، بهترین ها را از لحاظ اخلاقی، ارزشی و عملکردی جذب خواهد کرد.

1400/08/05
|
14:21

به گزارش شبکه رادیویی ایران، «سیدعلی کاظمی» قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه در برنامه «جهان سیاست» به طرح تحول قوه قضاییه پرداخت و گفت: سند تحول قوه قضاییه تاکید ویژه ای بر منابع انسانی و صیانت از آن دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه جذب سرمایه انسانی اعم از قاضی و کارمند باید با توجه به الگوهای شایستگی انجام گیرد، افزود: الگوی شایستگی مشخص می کند افراد برای حضور در جایگاه مورد نظر، باید از چه دانش، مهارت، ویژگی فردی، الگوی اخلاقی و ارزشی برخوردار باشند.

قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه در بخش دیگر صحبت هایش خاطر نشان کرد: در سند تحول قوه قضاییه آمده، برای مشاغل مختلف قوه قضاییه به ویژه مشاغل قضایی الگوی شایستگی تهیه شود تا از ابتدای جذب نیرو متناسب با الگوهای شایستگی در کار قرار گیرند.

سیدعلی کاظمی، تحول در نظام جذب و نخبه گزینی در قوه قضاییه، اقدام دیگر این قوه خواند و افزود: تحول در نظام جذب و نخبه گزینی، بهترین ها را از لحاظ اخلاقی، ارزشی و عملکردی جذب خواهد کرد.

قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: افرادی که نگهبانان درونی قوی دارند در موقعیت های مفسده آمیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهند داد.

برنامه «جهان سیاست» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان سیاست