ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

لطفا زود عصبانی نشوید، این یك هشدار ایرانشهری است

برنامه عصرگاهی «ایرانشهر» دو شنبه 22 آبان با موضوع «زود جوش آوردن» بعد از خبر ساعت 17:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/08/22
|
13:29
|

به گزارش شبكه رادویویی ایران، برنامه عصر گاهی «ایرانشهر» با زبان شوخی و مطایبه، موضوعات مختلف جامعه را مطرح می كند.
متین السادات فیروزی تهیه كننده این هفته برنامه «ایرانشهر» بیان كرد:در برنامه روز یكشنبه 22 آبان، با حضور استاد كمال همنشین از زود عصبانی شدن و راه های كنترل آن خواهیم گفت.
وی ادامه داد: از دیگر بخش های برنامه می توان به چهارراه «ایرانشهر» به گزارشگری مهران حبیبی، بخش ویژه كارافرینی و شعار سال با حضور محسن احمدی كارشناس كسب و كار و كارافرینی و گزارشی از كاشان، توسط آسیه زلفی اشاره كرد.
«ایرانشهر» این هفته به تهیه كنندگی متین السادات فیروزی و اجرای مهرناز فقیهی و حضور استاد كمال همنشین از شنبه تا چهارشنبه بعد از خبر ساعت 17:00 از رادیو ایران پخش می شود.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
ایرانشهر