ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

استاد كمال همنشین از شهرت و شهرت طلبی می گوید

برنامه عصرگاهی «ایرانشهر» شنبه 17 دی، با حضور استاد كمال همنشین از شهرت و شهرت طلبی می گوید.

1401/10/17
|
13:48
|

به گزارش شبكه رادویی ایران، متین السادات فیروزی تهیه كننده این هفته برنامه «ایرانشهر» بیان كرد: این برنامه با زبان شوخی و مطایبه، موضوعات مختلف جامعه را مطرح می كند.
وی ادامه داد: در برنامه روز شنبه 17 دی، استاد كمال همنشین به زبان شوخی و طنز، از مواجهه با افراد مشهور و تغییراتی كه شهرت در خلق و خوی آدم های مشهور ایجاد می كند، صحبت می كند.
فیروزی در پایان دیگر بخش های «ایرانشهر» را معرفی كرد: چهارراه ایرانشهر به گزارشگری مهران حبیبی، بخش ویژه كارافرینی و شعار سال با كارشناسی محسن احمدی كارشناس كسب و كار و كارافرینی و بخش ایرانیار كه معرفی یكی از نقاط كشور توسط ایرانیاران رادیو یاران است.
گفتنی است «ایرانشهر» به تهیه كنندگی متین السادات فیروزی و اجرای مهرناز فقیهی و استاد كمال همنشین از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
ایرانشهر