کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

نشریه الکترونیک جایگزین مناسب نشریات کاغذی است

استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی گفت: کشورمان هم اکنون به سمت نشریات الکترونیکی پیش رفته است و در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی کتاب دنیا بخش هایی از نشر الکترونیکی ایران وجود دارد.

1398/03/20
|
16:18

دکتر احمد شاکری استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی در گفت و گو با برنامه کافه هنر رادیو ایران به بحث نشر الکترونیک پرداخت و گفت: در روزگارانی که کشور با مشکل و معضل کاغذ روبرو است، نشر الکترونیک در بحث توسعه و ترویج کتابخوانی بسیار کم هزینه، پرسود و البته با ابهامات خاص خود جایگزین خوب و مناسبی است.
وی در بخش دیگر صحبت هایش به مشکلات اقتصاد نشر نیز پرداخت و افزود: کشورمان هم اکنون به سمت نشریات الکترونیکی پیش رفته است و در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی کتاب دنیا بخش هایی از نشر الکترونیکی ایران وجود دارد و تا حد توان نیز حقوق مولف در آن رعایت می شود.
کافه هنر رادیو ایران شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:50 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر