عندلیب جمعه ها از ساعت 23 به مدت 50

همراه با كاروان موسیقی در «عندلیب» رادیو ایران

برنامه موسیقیایی «عندلیب» جمعه ها بعد از خبر ساعت 22:00از رادیو ایران پخش می شود.

1401/02/30
|
09:59
|

به گزارش شبكه رادیویی سعید مبشری تهیه كننده برنامه «عندلیب» بیان كرد:
در تاریخچه موسیقی اصیل سرزمین ما بزرگانی پا به عرصه هنر گذاشتند كه به حق جامعه ایران ارج منزلت بالایی برای شخصیت و هنرشان قائل شد و در نزد عموم به چهره هایی شناخته شده بدل شدند
وی ادامه داد: اما بزرگانی هم بودند كه علیرغم برخورداری از هنری والا در عرصه موسیقی نام و آثارشان در میان برگهای تاریخ گم شد ، از همین رو در برنامه «عندلیب» این هفته به معرفی نام و آثار برخی از این بزرگان خواهیم پرداخت و آثاری كمتر شنیده شده از كاروان موسیقی كشورمان و مجموعه برگ سبز تقدیم مخاطبان «عندلیب» می گردد.
گفتنی است «عندلیب» به تهیه كنندگی و نویسندگی سعید مبشری، اجرای داود حیدری و كارشناسی علیرضا امینی و فرزاد فدوی ،جمعه ها ساعت 22:00 و باز پخش آن یكشنبه ساعت 23:00 تقدیم شنوندگان رادیو ایران می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
عندلیب