عندلیب جمعه ها از ساعت 23 به مدت 50

بررسی موسیقی كانون آوازی قزوین در «عندلیب»

برنامه «عندلیب» از این هفته جمعه پنجم دی ماه ساعت 22:00 در ادامه سلسه مباحث پیرامون فرهنگ موسیقایی بخش های مختلف كشور ، به بررسی موسیقی كانون آوازی قزوین می پردازد.

1399/10/04
|
09:07
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، خرده فرهنگ های گوشه و كنار ایران هریك سهمی در شكل گیری فرهنگ كلی این سرزمین داشته اند، موسیقی هم به عنوان یكی از شاخه های مهم فرهنگ این قاعده بر قرار است.
برنامه «عندلیب» این هفته جمعه پنجم دی ماه در ادامه سلسه مباحثی كه به بررسی فرهنگ موسیقایی بخش های مختلف كشور اختصاص داده است این بار به بررسی موسیقی كانون آوازی قزوین خواهد پرداخت و به تبیین مباحث آثار ارزشمندی از استاد اقبال آذر، استاد عبدالله دوامی، علی عارف و محمدرضا لطفی می پردازد.
عندلیب ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایران به تهیه كنندگی و نویسندگی سعید مبشری، گویندگی داود حیدری و كارشناسی علیرضا امینی و با حضور محمدرضا ممتاز واحد پژوهشگر موسیقی،جمعه ها ساعت 22:00 و تكرار آن یكشنبه ها ساعت 23:00 تقدیم شنوندگان رادیو ایران می شود

دسترسی سریع
عندلیب