عندلیب جمعه ها از ساعت 23 به مدت 50

بررسی عملكرد اركسترهای ایران در «عندلیب»

با حضور علیرضا امینی و محمد رضا ممتاز واحد نقش عملكرد اركستر های مهم ایران از گذشته تا كنون در برنامه «عندلیب» بررسی می شود.

1400/08/14
|
07:49
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، سعید مبشری تهیه كننده برنامه «عندلیب» گفت:یكی از بخش های مهم موسیقی و فرهنگی هر كشور اركسترها و گروه های موسیقی است، كه هنر آهنگسازان را به اثری قابل شنیدن برای عموم تبدیل می كند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع برنامه «عندلیب» این هفته به سراغ عملكرد اركسترهای مهم ایران از گذشته تا كنون می رود و به بررسی تاثیر این عملكرد خواهد پرداخت.
مبشری تصریح كرد: «عندلیب» برنامه موسیقایی رادیو ایران است كه با اجرای داود حیدری و كارشناسی علیرضا امینی و محمد رضا ممتاز واحد،جمعه ها بعد از خبر ساعت 22:00 و تكرار آن یكشنبه ها بعد از خبر ساعت 23:00 از موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 كیلوهرتز پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
عندلیب