ورزش ایران شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45

مطبوعات ورزشی باید در خدمت ورزش کشور باشند

محمدسعید مدنی مدیر مسئول و سردبیر کیهان ورزشی در ورزش ایران

1397/09/19
|
10:50

18 آذر سال 1334 نشریه کیهان ورزشی متولد شد و برنامه ورزش ایران رادیو ایران در این خصوص با محمدسعید مدنی مدیر مسئول و سردبیر کیهان ورزشی گفت و گو کرد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ محمدسعید مدنی در گفت و گو با حسین معتمدهاشمی درباره کارویژه هایی که مجلات ورزشی در شرایط کنونی می توانند داشته باشند گفت : خیلی کار مشکل شده است و در گذشته کیهان ورزشی بدون رقیب بود و در نهایت سه مجله داشتیم و کار آسان تر بود اما امروز با تنوع رسانه ای در مطبوعات و فضای مجازی، ما نمی توانیم یکه تازی کنیم و باید دقت ما بیشتر شود.
وی در ادامه افزود : یک سری کارها در مجله صورت می گیرد که در بعد تحلیل و تفسیر است که از عهده مجله بر می آید.
مدیر مسئول و سردبیر کیهان ورزشی همچنین خاطرنشان کرد : هر رسانه ای کارکرد و ارزش خود را دارد و مهم این است که هر کسی بتواند جایگاه خود را پیدا کند تا به ورزش کشور کمک شود.
و/م

دسترسی سریع
ورزش ایران