از تو به یك اشاره هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رادیو ایران

از تو به یك اشاره

استقبال مثال زدنی مخاطبان از ویژه برنامه« از تو به یك اشاره» در اولین افطار

با اینكه شب گذشته اولین شب پخش برنامه« از تو به یك اشاره» بود ولی در عین ناباوری، مخاطبان بسیاری از طریق تلفن و پیامك با برنامه تعامل داشتند.

1396/03/07
|
10:47
|

با اینكه شب گذشته اولین شب پخش برنامه« از تو به یك اشاره» بود ولی در عین ناباوری، مخاطبان بسیاری از طریق تلفن و پیامك با برنامه تعامل داشتند. گویی كه این برنامه مدتهاست روی آنتن است و همین امر باعث شد تا پس از حدود 10دقیقه از شروع برنامه مخاطبان بسیاری با برنامه تماس بگیرند و در محور موضوعی برنامه مشاركت كنند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران ساجد قدوسیان (تهیه كننده) با اعلام این خبر گفت: نكته قابل توجه این بود كه از آنجایی كه امسال دومین سال متوالی است كه برنامه« از تو به یك اشاره» ویژه برنامه افطار رادیو ایران است، مخاطبان در تماسهایشان قرارهای سال گذشته را به تهیه كننده و گوینده برنامه یادآوری می كردند كه این مهم مورد توجه و البته تعجب عوامل برنامه قرار گرفت كه مخاطبان آنقدر بادقت و ظرافت برنامه های رسانه گرم رادیو را پیگیری می كنند و این خود نشانگر وظایف سنگین برنامه سازان رادیو است.
«از تو به یك اشاره» ویژه برنامه افطار رادیو ایران است كه به دلیل استقبال مخاطبان دومین سال متوالی به تهیه كنندگی ساجد قدوسیان گویندگی فاطمه آل عباس و با همكاری استاد فتحی پور، سعید توكلی، نسیم رفیعی،گیتی محمدی، حسن همایی، احسان زارع، متین السادات فیروزی، افسانه خیرخواه،سیما بلوری،محسن دین محمد و... از ساعت 19:30 تا 21 روی آنتن رادیو ایران می رود.

دسترسی سریع
از تو به یك اشاره