به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

پاسخگویی رادیو ایران به شبهات جدید زندگی

رادیو ایران با «به رنگ خدا» به سوالات قرآنی شنوندگان در دنیای امروزی جواب می دهد.

1396/03/08
|
12:04
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران عبدالله علایی تهیه كننده «به رنگ خدا»گفت: در این برنامه با استفاده از داستان های قرآنی ، سبك زندگی قرآنی ترویج می شود.
پخش تلاوت های ماندگار قرای مصری همچون استاد عبدالباسط ،محمد صدیق منشاوی مصطفی اسماعیل از دیگر بخش های «به رنگ خدا»است.
«به رنگ خدا» با كاربردی كردن آیات قرآن در زندگی و پاسخگویی به سوالات قرآنی شنوندگان در حوزه «قرآن و عصر جدید» ،«شبهات جدید زندگی» ،« جایگاه اخلاق در قرآن» و «نگاه قرآن به جامعه » با مجری كارشناسی مهندس علی رضا فتحی پور ساعت 18:30 تا 18:50 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
به رنگ خدا