پارک ساعی پنجشنبه از ساعت 19:05 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

عباس احمدی ، شاعر و نویسنده طنز این هفته در پارک ساعی از قانون می گوید

پارک ساعی ، پنج شنبه 11 مهر ماه با موضوع قانون و قانون مندی ، از شبکه رادیویی ایران پخش می شود که میهمانش عباس احمدی ، شاعر و نویسنده طنز است

1398/07/10
|
11:58

به گزارش شبکه رادیویی ایران، پارک ساعی ، هر هفته میزبان یک هنرمند است که در خصوص موضوع برنامه هم با گپ و گفت می کنند.
مهدی ساعی تهیه کننده این برنامه گفت: دکتر عباس احمدی ، شاعر و نویسنده طنز مهمانِ این هفته ی پارک ساعی است که با مخاطبان گفت و گو می کند.
ساعی افزود: بررسی خبر های داغ هفته به زبان طنز ، بخش های نمایشی ، گزارش ، برپاخند و ... از دیگر بخش های متنوع این برنامه است.
گفتنی است#پارک_ساعی هر هفته پنج شنبه بعد از خبر ساعت 17:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
پارک ساعی